Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym
Edukacja
Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego
  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.
  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,
  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) orazdziałalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Poległemu Lotnikowi

  Poległemu Lotnikowi W dniu 13 maja na terenie Rezerwatu Milechowy odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża poświęconego lotnikowi Kazimierzowi Braunowi, […]

Ratujmy Rezerwat Moczydło

  Ratujmy Rezerwat Moczydło 8.04.2017 roku odbyła  się akcja sprzątania rezerwatu pod hasłem Ratujmy Rezerwat Moczydło – tu więcej na […]

Oczko wodne – oczkiem w głowie

Oczko wodne – oczkiem w głowie Z  dniem 1 stycznia Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu finansowanego przez NFOŚiGW pt. Oczko […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się