Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym
Edukacja
Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego
  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.
  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,
  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Uwaga – próg ! (podatkowy)

Fundacja im. Stefana Żeromskiego aktualnie prowadzi dwie ważne akcje społeczne: -akcję „Szlifujemy Talenty” – wspierania uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin, […]

Sylwestrowe czytanie

Fundacja im. Stefana Żeromskiego i Stowarzyszenie Kobiet Jagienka z Oblęgorka wraz ze Stowarzyszeniem Strawczyn Od Nowa  rozpoczyna akcję popularyzacji czytelnictwa […]

Hubertus 2017

       W tym roku po raz drugi Fundacja im. Stefana Żeromskiego była współorganizatorem tego święta myśliwych i leśników. […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się