Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym
Edukacja
Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego
  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.
  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,
  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Dewastacja

Informacja o zamiarze zburzenia kościoła zbulwersowała wszystkich: zarówno parafian jak i nas. Fundacja natychmiast przystąpiła do działania. Już 4 stycznia […]

Stary kościół

Grzymałków jest jedną z niewielu małych parafii gdzie są dwa murowane kościoły: zbudowany w latach 60-tych nowy kościół o architekturze […]

Dla seniorów

Pomysłów na pozytywne działania mamy bez liku – problemem są koszty – bo własna praca nie wystarczy, a własne środki […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się