Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym

  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.

Edukacja

  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,

Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego

  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Góra Dobrzeszowska

Góra Dobrzeszowska to niewielkie wzniesienie  o wysokości 367 m n.p.m. na obrzeżu Gór Świętokrzyskich, należące do Pasma Dobrzeszowskiego i jednocześnie […]

Finisaż

Finisaż niestety się nie odbył, ze względu na nagłą konieczność opróżnienia sali, pilnie potrzebnej na spotkania przedwyborcze…

Dotacja !!!

Wielomiesięczne starania naszej Fundacji i światłych mieszkańców Grzymałkowa o uratowanie przed zburzeniem zabytkowego kościoła p.w. Św. Michała Archanioła, przyniosły efekt […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się