Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym

  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.

Edukacja

  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,

Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego

  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Podziękowania

Podziękowania Wystawa powstała dzięki wielu osobom, przepraszamy jeśli ktoś nie zostanie tu wymieniony. Autorzy wystawy: Barbara Kasprzyk-Dulewicz i Krzysztof Zawada […]

Zapraszamy na wystawę.

W dniu 3 czerwca 2023r odbył się wernisaż wystawy „Hugo Kołłątaj Ksiądz-Reformator”. Wystawa została umiejscowiona tymczasowo w budynku Ochotniczej Straży […]

Konkurs historyczny poświęcony Kołłątajowi i Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 27 kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu historycznego, którego Fundacja była współorganizatorem i głównym sponsorem. Na stronie internetowej ŚCDN […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się