Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym
Edukacja
Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego
  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.
  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,
  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Rakowi – nie !

Profilaktyka Raka W dniu 22 maja o godz. 17 w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej odbędzie się spotkanie edukacyjne […]

5 Lecie Fundacji im. Stefana Żeromskiego

Mija właśnie 5 lat od utworzenia Fundacji im. Stefana Żeromskiego, więc czas na refleksje i podsumowania.             Fundacja została założona […]

Odsłonięcie pomnika na 100-cie odzyskania niepodległości

30 września 2018 roku uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia pomnika, którego twórcą jest artysta rzeźbiarz Sławek Micek – przyjaciel Fundacji i […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się