Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym
Edukacja
Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego
  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.
  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,
  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Zapraszamy na piknik sarmacki „Czołem, Mości Panowie!” 14 lipca godz. 12

Stowarzyszenie Strawczyn od Nowa wraz z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Sienkiewiczówką Oblęgorek zaprasza na piknik sarmacki „Czołem, Mości […]

Zapraszamy na piknik rodzinny „Kolory Sarmacji” 13 lipca

  PIKNIK ARTYSTYCZNY – KOLORY SARMACJI to projekt Stowarzyszenia „Strawczyn od nowa” z grantu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Rakowi – nie !

Profilaktyka Raka W dniu 22 maja o godz. 17 w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej odbędzie się spotkanie edukacyjne […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się