Fundacja im. Stefana Żeromskiego

Pomoc potrzebującym

  • wspieranie w poszukiwaniu pracy i rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
  • wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,
  • organizowanie pomocy charytatywnej, dla osób chorych, ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych i wojen.

Edukacja

  • wspieranie kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla regionu, rzemieślniczych,
  • wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,

Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego

  • aktywna ochrona przyrody poprzez proekologiczne przedsięwzięcia (projekty, inwestycje) oraz działalność edukacyjną i promocyjną
  • działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego: substancji materialnej i tradycyjnej kultury
  • popularyzacja i promocja historii regionu

Ostatnie Wpisy

Wystawa – prace koncepcyjne

Trwają prace koncepcyjne przy nieodpłatnym wsparciu Instytutu Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie. Dotychczas żadnych funduszy na organizację wystawy nie […]

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie 24 lutego 2022 r Rosja zaatakowała Ukrainę. Tysiące uchodźców od pierwszych dni wojny codziennie przyjeżdża do Polski. […]

Hugo Kołłątaj

Hugo Kołłątaj – to wybitny Polak i duchowny, o wielorakich zasługach dla Polski. Urodził się 1 kwietnia 1750 roku a […]

Galeria zdjęć

Skontaktuj się