1. Rowerem i kajakiem Wiernej Rzeki szlakiem – 2015

2. Projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2016 pt. „Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy -aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn „

3. Projekt dofinansowany z NFOŚiGW „Oczko wodne – oczkiem w głowie” – czynna ochrona i popularyzacja siedliska leśnego” w trakcie realizacji

4. „Szlifujemy talenty” (sprawdź szczegóły)

5. „Ratujemy zabytki” (czytaj szczegóły i list z Ministerstwa