1. Rowerem i kajakiem Wiernej Rzeki szlakiem – 2015

2. Projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2016 pt. „Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy -aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn „

3. Projekt dofinansowany z NFOŚiGW „Oczko wodne-oczkiem w głowie” – czynna ochrona i popularyzacja siedliska leśnego”-2017.                                                                     https://zeromski.org/2017/07/06/wiezyczka-widokowa/

4. „Szlifujemy talenty” (sprawdź szczegóły) – konkurs zawieszony z braku środków

5. „Ratujemy zabytki” (czytaj szczegóły i list z Ministerstwa) – zabiegi trwają -brak wpłat.

6. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz ochrona przyrody  Ziemi Świętokrzyskiej wraz z promocją regionu – to cele nadrzędne wszystkich akcji i projektów Fundacji im. Stefana Żeromskiego