Ruszyły szkolenia w ramach projektu
Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy –
aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę wspólnego
Produktu Turystycznego gminy Strawczyn”!
Wykład inauguracyjny odbył się 2 sierpnia o godz. 13:00
w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Poprowadził go Jarosław Kuba (współtwórca sukcesu Perły Turystycznej – Bałtowa).
W gronie uczestników znalazły się już:
– Muzeum im. Henryka Sienkiewicza – w osobie wicedyrektor Magdy Klamki,
– rodzina Sienkiewiczów,
– gmina Strawczyn z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem na czele,
– LGD Dorzecze Bobrzy – w osobie dyrektor Urszuli Żelazny,
– osoby prowadzące działalność turystyczną i takie, które zamierzają ją podjąć.
Dyrektor Samorządowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynie Maciej Lewandowski (na urlopie)
także zadeklarował uczestnictwo w Projekcie.
Zgodnie z życzeniem Uczestników następne spotkania będą odbywać się w dwóch grupach:
I) pn.-pt. do godz. 15
II) w czasie weekendów lub wieczorem.
Są jeszcze wolne miejsca!
Przypominamy, że jest to projekt finansowany ze środków UE realizowany przez Fundację im. Stefana Żeromskiego
na terenie gminy Strawczyn.
Kandydaci na uczestników powinni mieszkać na terenie gminy Strawczyn lub miejscowości przyległych lub mają
zamiar świadczyć usługi turystyczne na tym terenie.