Pracujemy!
Miesiące sierpień, wrzesień i październik były bardzo intensywne: wypełnione szkoleniami, wyjazdami studyjnymi
oraz żmudną pracą organizacyjną - projekt "Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy" jest ciekawy, ale z tym jest
tak,  jak z przekleństwem "obyś żył w ciekawych czasach" 🙂
W gronie wykładowców znaleźli się najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach: dr Cezary Jastrzębski, Lidia
Świeboda-Toborek, Edyta Lenart, Marek Rej, Grzegorz Marzec, Jacek Skrzypczak, Wojciech Sołtysiak.
Planowane są jeszcze wykłady dr. Wacława Idziaka oraz kontynuacja zajęć prowadzonych przez wcześniej
wymienione osoby.
Ponadto produkujemy film promujący gminę - jest już bliski premiery, tworzymy stronę www, choć wciąż wymaga
wiele pracy redakcyjnej...
We wrześniu odbyliśmy wizytę studyjną w Bałtowie, w Parku Jurajskim (Po Bałtowie) i zainspirowani miejscem
zaczęliśmy tworzyć własny Quest - wokół Muzeum H.Sienkiewicza w Oblęgorku.
W naszym województwie odbyliśmy dwie wizyty studyjne:
- w okolice Św. Krzyża (Wioska Średniowieczna i in.)
oraz
- w okolice Pińczowa, gdzie owce ratują przyrodę🙂
Na Pomorzu byliśmy w  Wiosce Hobbitów, Wiosce Labiryntów i innych wioskach tematycznych.
Narodził się tam pomysł wyprzedzający założenia Projektu: zorganizowania wspólnej imprezy przez uczestników
Uczestnicy Projektu włączyli się do organizacji Hubertusa Sarmackiego - święta myśliwych i jeźdźców
organizowanego w poprzednich latach samodzielnie przez rodzinę Sienkiewiczów - potomków Wielkiego Pisarza.
Główny ciężar spoczywa na Michale Sienkiewiczu i Annie Dziewanowskiej  - krewnych Noblisty - którzy w latach
ubiegłych wraz z rodziną organizowali Hubertusa.
Mamy nadzieję, że impreza wzbogacona o konkursy dla dzieci i dorosłych będzie nie mniej udana niż w latach
ubiegłych!
30 października zapraszamy wszystkich!!!
Zapewniamy dogodny dojazd busem z Kielc o godz. 11.30 i 12.30 - szczegóły na stronie internetowej gminy
Strawczyn: informacje i plakat Hubertus 2016.
Gorąco apelujemy do wszystkich zdrowych i pełnych sił osób o honorowe oddanie krwi - w czasie festynu
będzie taka możliwość.