Realizacja projektu FIO 2016 ukoronowana została utworzeniem nowego stowarzyszenia. 

Na zebraniu założycielskim w dniu 18 grudnia ukonstytuował się zarząd nowej organizacji pozarządowej, która przyjęła nazwę: Stowarzyszenie Strawczyn Od Nowa – prezesem został Michał Sienkiewicz. Stowarzyszenie będzie kontynuować rozpoczętą w czasie realizacji projektu działalność, mającą na celu promowanie walorów turystycznych gminy Strawczyn i okolic.