Oczko wodne – oczkiem w głowie

Z  dniem 1 stycznia Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu finansowanego przez NFOŚiGW pt. Oczko wodne-oczkiem w głowie – czynna ochrona i popularyzacja siedliska leśnego.

„Śródleśne Oczko Wodne” znajduje się w pobliżu Strawczyna na trasie szlaku rowerowego okalającego gminę.

Oczko wodne w  okresie wiosennym jest szczególnie urokliwe jednak widok zasłania zarastająca brzegi  roślinność inwazyjna.

Projekt polega na zatrzymaniu procesu degradacji: usunięciu śmieci, uniemożliwieniu wjazdu quadom,  usunięciu roślinności inwazyjnej. Ponadto planowane jest udostępnienie turystom tego urokliwego zakątka – zbudowanie kładki i platformy widokowej. Po zagospodarowaniu i udostępnieniu – oczko wodne będzie lokalną atrakcją turystyczną. W maju planowane jest zakończenie budowy wieżyczki widokowej i udostępnienie turystom.