Mija właśnie 5 lat od utworzenia Fundacji im. Stefana Żeromskiego, więc czas na refleksje i podsumowania.Fundacja została założona w 2014 roku, gdy bezrobocie w województwie świętokrzyskim wynosiło ok. 14 %, a znaczny odsetek grupy bezrobotnych stanowili ludzie młodzi, a zwłaszcza absolwenci szkół.Dla twórców Fundacji było zatrważające, jak bardzo młodzi ludzie są nieprzygotowani do „walki” o pracę. Nie umieli się pozytywnie zaprezentować, pokazać swoich walorów i pozytywów. Nie umieli napisać swojego CV ani listu motywacyjnego. Nie mieli pojęcia o tworzeniu biznes-planu…(Powyższe uwagi dotyczą oczywiście środowiska wiejskiego w województwie świętokrzyskim -„młode wilki” w stolicy świetnie sobie radziły i radzą.) Było to głównym impulsem do utworzenia Fundacji: chęć niesienia pomocy bezrobotnym -pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, poprzez warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia i doradztwo, a także pomocy w rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej(…)

5 Lecie Fundacji im. S. Żeromskiego