PIKNIK ARTYSTYCZNY – KOLORY SARMACJI to projekt Stowarzyszenia „Strawczyn od nowa” z grantu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LGD Dorzecze Bobrzy.

Projekt  ma na celu promocję kultury i sztuki staropolskiej z okresu opisywanego przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii – okresu kultury sarmackiej.

Jest to jednodniowa impreza mająca charakter pikniku, podczas  którego odbędą się warsztaty artystyczne.

Organizatorzy projektu występować będą w czasie zajęć artystycznych w strojach z epoki lub elementach strojów nawiązujących do stylu sarmackiego. W związku z tym planowany jest zakup strojów, które w przyszłości wykorzystywane będą w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach promujących region świętokrzyski.

Innowacyjność projektu „PIKNIK ARTYSTYCZNY – KOLORY SARMACJI” polega na wykorzystaniu w inny niż dotychczas sposób lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w celu:

– upowszechniania wiedzy o kulturze  staropolskiej z czasów opisywanych w Trylogii,

– wzmocnienia przekonania o wartości lokalnych zasobów  poprzez  promowanie najciekawszych prac konkursowych i ich twórców;

– integracji mieszkańców gminy Strawczyn oraz gmin okolicznych;

– promocji gminy Strawczyn oraz gmin sąsiednich

Ponadto operacja zakłada współudział osób z grupy wiekowej 50+, osób dojrzałych i dzieci – w pełnej integracji tak w fazie przygotowań jak i w czasie samej imprezy.

Piknik jest imprezą przeznaczoną  zarówno dla dzieci, jak też ich rodziców i dziadków – w części konkursów mogą brać udział tylko drużyny wielopokoleniowe.

Piknik planowany jest na 13 lipca 2019 r