Wzięliśmy udział w upamiętnieniu Zbigniewa Rubinowskiego – geologa, speleologa i himalaisty, badacza Gór Świętokrzyskich. Kapliczka poświęcona Jego pamięci została umieszczona w rezerwacie „Moczydło”. Rezerwat „Wietrznia” w Kielcach także nosi jego imię.

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/83392,Rubinowski-Zbigniew.html