II spływ kajakowy dla początkujących

W niedzielę 30 sierpnia Fundacja im. Stefana Żeromskiego organizuje spływ kajakowy Nidą na trasie Brzegi – Sobków.
Ogólne warunki spływu takie same jak 23 sierpnia, z tym że w zależności od doświadczenia i kondycji uczestników rozważany jest wariant Brzegi – Stare Kotlice, czyli trasa dwukrotnie dłuższa (ok. 3 godzin na wodzie).
W przypadku wyrażenia chęci wzięcia udziału w spływie trasą dłuższą przez wystarczającą liczbę uczestników:
a) spływ trasą Brzegi – Sobków wystartuje o godz. 10:00,
b) spływ trasą Brzegi – Stare Kotlice wystartuje o godz. 12:30.
Trasa spływu (krótsza) liczy ok. 10 km (czas pokonania 1,5 h – 2 h). Jest to odcinek łatwy i bezpieczny – trzeba dodać, że to z powodu niskiego stanu wody spowodowanego suszą jest tak łatwo i bezpiecznie :).
Start: spod mostu na DK-7 w Brzegach. (Uczestnicy mogą pozostawić samochody na parkingu przy stacji benzynowej; ok. 300 m przed mostem, za Tokarnią po lewej stronie.)
Meta: Sobków,  na przystani Zamku Rycerskiego (druga grupa w Starych Kotlicach).
Droga powrotna: dowóz samochodem Organizatora na miejsce startu.
Koszt spływu: 47 zł / os. – w cenie wynajem kajaka, przejazd, ubezpieczenie i opieka komandora spływu.
Dla pierwszych 6 osób (wg kolejności zgłoszeń) cena 30 zł / os.!

Warunki udziały w spływie:

1) Przesłanie danych uczestnika (imię i nazwisko, PESEL,  nr telefonu, adres e-mail) elektronicznie na skrzynkę Fundacji, tj. fundacja@zeromski.org,

a następnie, po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora,

2) dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Fundacji (98 1950 0001 2006 2583 4973 0002, tytuł przelewu: „spływ 30.08”) oraz przesłanie drogą elektroniczną do dnia 29 sierpnia potwierdzenia dokonania wpłaty).

O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w spływie.

3) Ukończone 18 lat życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w spływie tylko pod opieką i na odpowiedzialność prawnego opiekuna.

4) Uczestnicy muszą potwierdzić podpisem, że zobowiązują się przestrzegać regulaminu spływu i zasad określonych przez Organizatora.

5) Uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.

6) Osoby nietrzeźwe nie zostaną dopuszczone do udziału w spływie, a dokonana wpłata nie zostanie zwrócona.

Dopuszcza się wniesienie opłaty bezpośrednio przed spływem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w razie wolnych miejsc. Dane kontaktowe w zakładce.
Ze względu na utrudniony dostęp do Internetu w najbliższych dniach zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 604 13 11 99.