Spływ dla początkujących

W niedzielę 23 sierpnia Fundacja im. Stefana Żeromskiego organizuje spływ kajakowy Nidą na trasie Brzegi – Sobków.
Trasa spływu liczy ok. 10 km (czas pokonania 1,5 h – 2 h). Jest to odcinek łatwy i bezpieczny.
Start: 23 sierpnia o godz. 10:00  (druga grupa o godz. 12:30) spod mostu na DK-7 w Brzegach. (Uczestnicy mogą pozostawić samochody na parkingu przy stacji benzynowej; ok. 300 m przed mostem, za Tokarnią po lewej stronie.)
Meta: Sobków,  na przystani Zamku Rycerskiego.
Droga powrotna: dowóz samochodem Organizatora na miejsce startu.
Koszt spływu: 47 zł / os. – w cenie wynajem kajaka, przejazd, ubezpieczenie i opieka komandora spływu.

Warunki udziały w spływie:

1) Przesłanie danych uczestnika (imię i nazwisko, PESEL,  nr telefonu, adres e-mail) elektronicznie na skrzynkę Fundacji, tj. fundacja@zeromski.org,

a następnie, po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora,

2) dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Fundacji (98 1950 0001 2006 2583 4973 0002, tytuł przelewu: „spływ 23.08”) oraz przesłanie drogą elektroniczną do dnia 22 sierpnia potwierdzenia dokonania wpłaty).

O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w spływie.

3) Ukończone 18 lat życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w spływie tylko pod opieką i na odpowiedzialność prawnego opiekuna.

4) Uczestnicy muszą potwierdzić podpisem, że zobowiązują się przestrzegać regulaminu spływu i zasad określonych przez Organizatora.

5) Uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.

6) Osoby nietrzeźwe nie zostaną dopuszczone do udziału w spływie, a dokonana wpłata nie zostanie zwrócona.

Dopuszcza się wniesienie opłaty bezpośrednio przed spływem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w razie wolnych miejsc. Dane kontaktowe w zakładce.