14 października 2015 roku, w 151. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, rozpoczęliśmy w udostępnionym przez Urząd Gminy Strawczyn pomieszczeniu (pok. nr 39) działalność punktu konsultacyjnego. Przedstawiciel Fundacji po raz pierwszy pełnił dyżur, służąc pomocą osobom szukającym pracy. (Więcej w zakładce Porady na stronie Fundacji.) Począwszy od tego dnia, przedstawiciel Fundacji w ramach cotygodniowych spotkań będzie pomagał:
– napisać list intencyjny (motywacyjny),
– stworzyć interesujące CV,
– skonstruować biznesplan własnej działalności,
– nadać kształt pomysłom na uzyskanie środków z UE i sformułować projekt wniosku aplikacyjnego.

Fundacja nie zapewnia nikomu pracy, ale może pomóc ją znaleźć. Nacisk kładzie jednak głównie na wsparcie merytoryczne w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskania środków unijnych.

O zmianach w godzinach czy dniach dyżurów będziemy informować tutaj i na profilu facebook.

Przewidujemy również okazjonalne dyżury specjalistów z różnych dziedzin i akcje społeczne, o czym będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.