Pałac powstał w latach 1833-1836, na podstawie projektu zamówionego przez Hugona Kołłątaja, a zbudowany przez jego bratanka Eustachego. Zabytek spłonął jednak w roku 1993 i niestety ulega dalszej destrukcji. Nasza Fundacja porozumiała się z aktualnymi właścicielami – Panią Agnieszką i Krzysztofem Kurpińskimi – co zaowocowało patronatem i prawem użytkowania obiektu.
Ubiegamy się w różnych instytucjach o środki na zabezpieczenie ruin – czekamy na efekty naszych starań. „Kołłątajówka” to jedyne miejsce w Polsce związane tak mocno z dziełem Hugona Kołłątaja – to tutaj pragnął zamieszkać, a jego bratanek praktycznie wdrażał ideę uprzemysłowienia kraju, wytapiając i przetwarzając żelazo. Krzyżuje się tu kilka ciekawych wątków historycznych – nie wszystkie są znane szerokiej publiczności. Sądzimy, że uratowanie pałacu to obowiązek społeczeństwa wobec tego wielkiego Polaka, zwłaszcza że w 2017 roku przypada 205. rocznica jego śmierci, a w bieżącym – 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 1050. rocznica Chrztu Polski.
Pragniemy zatrzymać proces degradacji: ustabilizować mury, wzmocnić i zabezpieczyć jońską  kolumnadę, dokonać renowacji ściany frontowej i odtworzyć jedno pomieszczenie w celu zorganizowania ekspozycji obrazującej bogatą historię tego miejsca, a zwłaszcza inicjatora budowy – Hugona Kołłątaja. Będziemy informować o kolejnych ciekawostkach związanych z tym miejscem.