Wniosek Fundacji o dotację na realizację projektu pt.
„Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy – aktywizacja społeczności lokalnej poprzez
budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn”
został wybrany do realizacji !!!
W rankingu zdobył 69. miejsce wśród 2735 wniosków złożonych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – Konkurs FIO 2016 Priorytet 2 Aktywne
społeczeństwo!