Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy – aktywizacja społeczności lokalnej poprzez
budowę wspólnego Produktu Turystycznego gminy Strawczyn” ma na celu lepsze
wykorzystanie walorów turystycznych gminy Strawczyn i okolicznych gmin.
W ramach Projektu odbędą się m. in. szkolenia, wyjazdy studyjne do miejscowości dziś żyjących z turystyki
(jak np. Bałtów), a jeszcze kilkanaście lat temu nieobecnych na liście największych atrakcji regionu. Jak im
się to udało? Dowiedzieć się tego można najlepiej wprost od osób, które na sukces zapracowały; ci lokalni
liderzy będą swoje doświadczenia i umiejętności przekazywać w ramach wykładów.
Uczestnicy dowiedzą się m. in.:
– jak stworzyć nową usługę i skąd wziąć pieniądze,
– co to jest sylwaturystyka i enoturystyka (oraz inne typt i rodzaje usług turystycznych),
– jak się kreuje wsie tematyczne,
– jak się tworzy produkty i marki turystyczne,
– co to są Questy i jak je tworzyć,
– jak się tworzy kulturowe szlaki turystyczne.
Ten projekt daje możliwość zdobyć taką wiedzę, jakiej w inny sposób zdobyć się nie da. To szansa, która
się nie powtórzy!
Nabór wciąż jeszcze trwa, choć miejsc ubywa. Organizatorom zależy w szczególności na uczestnikach, dla
których turystyka TO JEST TO! Kandydaci powinni mieszkać na terenie gminy Strawczyn (ew.
miejscowości przyległych) lub mają zamiar świadczyć usługi turystyczne na tym terenie.
Informacje o sposobie przystąpienia do projektu można uzyskać na naszej stronie (w zakładce Działania) lub
telefonicznie pod numerem 604 131 199.