Spływ kajakowy dla osób niewidomych i niedowidzących.
Skromne środki na ten cel pozyskały dziewczęta z tyflopunktu w Kielcach (filia warszawskiej Fundacji
Szansa dla Niewidomych od Urzędu Marszałkowskiego, a nasza Fundacja im. Stefana Żeromskiego jest
współorganizatorem spływu (użyczamy własnych kajaków, dopożyczamy pozostałe, organizujemy dowóz,
ognisko i opiekę w czasie spływu).
Trasa spływu po Nidzie: Mokrsko (k. Sobkowa) – Stare Kotlice.
Początek spływu planowany jest na godzinę 11. – w razie burzy możliwe przesunięcie.
Spływ jest jedną z odmian „tyfloturystyki” czyli turystyki dla niewidomych i niedowidzących. W bogatszych
od Polski krajach jest to ważna gałąź turystyki – u nas dopiero raczkuje. Podobnie jak w przypadku turystyki
rowerowej osoba niewidoma płynie w parze z osobą dobrze widzącą.
Współpracująca z tyflopunktem Fundacja im. Stefana Żeromskiego użycza kajaków i zapewnia organizację
spływu, który zakończy się w Starych Kotlicach ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.