W niedzielę 2 lipca  2017 roku odbyło się symboliczne otwarcie wieżyczki widokowej przy śródleśnym oczku wodnym w pobliżu Strawczyna.

Tym samym Fundacja zakończyła realizację projektu NFOŚiGW „Oczko wodne-oczkiem w głowie”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk.

Do oczka od Strawczyna trzeba podążać żółtą ścieżką rowerową (ul. Leśną) a od strony Kuźniaków szlakiem rowerowym od skrzyżowania drogi Ruda Strawczyńska-Mniów z drogą lokalną prowadzącą do przysiółka Gajówka.

Z wieżyczki można podziwiać urokliwą polanę, na której wśród bujnej roślinności bagiennej połyskuje tafla wody.

To miejsce jest rajem dla ptactwa  i siedliskiem  rzadkich roślin leśno- bagiennych.

Z wieżyczki widokowej cierpliwy obserwator może tu zobaczyć jelenia, sarnę, lisa, borsuka a nawet dzika i łosia. Spośród ptaków można spotkać m.in. krogulca, brodźca, kwiczoła, czajkę i wiele innych. Wystarczy poczekać kilka minut w ciszy by zobaczyć jakieś zwierzę lub ptaka,  które przychodzą napić się wody.

Ten urokliwy zakątek trzeba koniecznie odwiedzić !