Kolejne wnioski o środki na zabezpieczenie i renowację ruin Kołłątajówki nie znalazły uznania komisji w MKiDN – być może dlatego, że Fundacja nie jest właścicielem a jedynie ma prawo użytkowania na podstawie umowy użyczenia. Natomiast werbalne poparcie inicjatywy dostała Fundacja w dużych ilościach od wielu osób

Obiekt po zabezpieczeniu i renowacji służyłby celom społecznym
pod patronatem Fundacji im. S. Żeromskiego.
W jednym z odrestaurowanych pomieszczeń byłaby Izba Pamięci im. Hugona Kołłątaja. Izba Pamięci byłaby istotnym elementem (wraz m. in. z Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku) turystyki historycznej  i krajoznawczej. Oprócz ekspozycji poświęconej Hugonowi Kołłątajowi, znalazłyby się też eksponaty i dokumenty obrazujące bogatą historię tego miejsca, w tym:

  1. tradycje Wielkiego Sejmu i konstytucji 3 Maja (Hugo Kołłątaj),
  2. funkcjonowanie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego – bratanek Hugona
    i jego spadkobiercy produkowali i obrabiali żelazo w pobliskich Kuźniakach (do dziś istnieją mury wielkiego pieca hutniczego, z którego pozyskiwano surowiec m.in. do budowy Kołłątajówki),
  3. element ekspozycji związany z Powstaniem Styczniowym – stacjonował tu 2-krotnie oddział Dionizego Czachowskiego,
  4. tradycje Legionów – 16.08.1914r. stacjonował tu oddział kawalerii
    Beliny ­ Prażmowskiego,
  5. II wojna światowa ­ stacjonowali tu polscy partyzanci a w zamurowanej piwnicy przechowywano rękopisy dzieł Sienkiewicza, ratowane przed okupantem,
  6. związki ze Stefanem Żeromskim i jego twórczością – pisarz urodził się w pobliskim Strawczynie dzierżawionym od Kołłątajów, a z pałacowego parku wypływa jedno ze źródeł Wiernej Rzeki.

 Liczymy, że kiedyś uda się zrealizować ten pomysł, który zbiera wyłącznie pozytywne opinie – niestety nie poparte dotacją ani darowizną.