Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont powstała w 2015 roku jako dobrowolne zrzeszenie organizacji samorządowych – Fundacja od początku jest członkiem Federacji. W czasie pierwszych lat działalności Federacja organizowała liczne szkolenia i wspierała stowarzyszone organizacje na różne sposoby. Logo naszej fundacji zostało zaprojektowane dzięki funduszom Federacji. Przez ostatnie 3 lata federacja praktycznie nie działała. W 2019 roku ówczesny Zarząd zgłosił zamiar likwidacji federacji – nawet walne zgromadzenie trudno było zwołać.  Fundacja im. Stefana Żeromskiego oraz część  i kilka innych organizacji miała przeciwne zdanie – utrzymać federację. Prezes Fundacji im. S. Żeromskiego wszedł w skład nowego zarządu – jednak pandemia nie pozwoliła na rozpoczęcie zaplanowanych działań. Mamy nadzieję że pandemia szybko minie i Federacja Horyzont wznowi działalność. Jednym z powodów dla których Federacja jest potrzebna jest możliwość występowania do samorządów wszystkich szczebli w imieniu i interesie zrzeszonych organizacji pozarządowych .