Wielostronne starania parafian i naszej Fundacji przyniosły pierwszy pozytywny efekt: Stary kościół został objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wskutek wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mniów. Wróciła nadzieja na uratowanie zabytku!