Starania społeczności parafialnej zostały wreszcie docenione i Ksiądz Biskup Jan Piotrowski zezwolił parafianom na podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie kościoła przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych i wandali. Zespół parafialny w składzie: Wiesław Marzec, Jerzy Cieślicki, Jacek Szmit, Marian Podgórski, Robert Woźniak i Karol Lesiak dostał upoważnienie do prowadzenia robót zabezpieczających w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Zespół założył oddzielne konto bankowe do gromadzenia darowizn na ten cel renowacji zabytku i natychmiast podjął energiczne działania: wielka dziura w dachu została przykryta folią zabezpieczającą, wycięte zostały chaszcze na dziedzińcu, zabezpieczone otwory okienne, zabezpieczony mur ogrodzenia – latarnia pięknie oświetla zabytkowe mury.

Wiesław Marzec i Jerzy Cieślicki i pozostali członkowie Zespołu i Rady Parafialnej niestrudzenie zabiegają o wsparcie rzeczowe i finansowe a efekty są imponujące.