Hugo Kołłątaj – to wybitny Polak i duchowny, o wielorakich zasługach dla Polski.
Urodził się 1 kwietnia 1750 roku a zmarł 28 lutego 1812 roku, więc wkrótce będzie 210 rocznica jego śmierci. https://biografia24.pl/hugo-kollataj/
Hugo Kołłątaj był stryjem Eustachego Kołłątaja – właściciela pałacu w Wólce Kłuckiej i fundatora kościoła p.w. Świętego Michała w Grzymałkowie.
Z powodu związków rodziny Kołłątajów z tą okolicą, nasza Fundacja postanowiła uczcić pamięć Hugona poprzez stworzenie wystawy poświęconej temu wielkiemu Polakowi.
Mamy nadzieję, że wystawę uda się umiejscowić w uratowanym kościele pw. Świętego Michała, restaurowanym dzięki ofiarności i pracy parafian.
Jeśli do porozumienia z parafią nie dojdzie, to wystawa zostanie utworzona w innym miejscu.
Złożyliśmy wniosek o dotację na ten cel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.