Wojna w Ukrainie
24 lutego 2022 r Rosja zaatakowała Ukrainę. Tysiące uchodźców od pierwszych dni wojny codziennie przyjeżdża do Polski. Do gminy Strawczyn także trafiła grupka kobiet i dzieci.
Rodzina 7-osobowa zamieszkała w Kuźniakach, w domu udostępnionym przez ludzi dobrej woli. Fundacja nasza także włączyła się do pomocy rzeczowej, organizacyjnej i udostępniła uchodźcom samochód osobowy.
W Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej przemianowanym na schronisko dla uchodźców, Fundacja zorganizowała 8 marca koncert, by uchodźczynie choć na chwilę zapomniały o wojnie i nieszczęściach jakie dotknęły ich rodziny i ojczyznę.