Pomysłów na pozytywne działania mamy bez liku – problemem są koszty – bo własna praca nie wystarczy, a własne środki finansowe zbyt szczupłe, jako że milionerów wśród nas nie ma 🙁

Z racji własnego wieku i zwiększającego się odsetka seniorów w społeczeństwie pomyśleliśmy o zorganizowaniu jakichś przedsięwzięć z udziałem seniorów.

Aby trafić w oczekiwania tych osób trzeba poznać ich sposób spędzania wolnego czasu i na tej podstawie zaplanować działania, w których seniorzy chętnie wezmą udział.

Opracowaliśmy ankietę skierowaną do seniorów, przekazaliśmy seniorom w gminie Strawczyn i dostaliśmy 41 wypełnionych ankiet: od 25 kobiet i 16 mężczyzn.

Najpopularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu ankietowanych jest oglądanie telewizji, które deklaruje 95%, w tym 76% codziennie.

Słuchanie radia i czytanie prasy deklaruje 63% seniorów, przy czym zdecydowana większość słucha radia codziennie, a prasę czyta okazjonalnie. Do kościoła chodzi ok.59% ankietowanych (większość 1 raz w tygodniu) , podobny odsetek deklaruje spotkania ze znajomymi i rodziną, większość  kilka razy w miesiącu. Czytanie książek deklaruje 51% seniorów, z tym 17% codziennie.

Chodzenie do kina, teatru,  restauracji, na koncerty deklaruje średnio 15% – najczęściej do kina 22% – jednak dzieje się to po kilka razy w roku.

Korzystanie z komputera i Internetu deklaruje odpowiednio 29% i 22% – większość kilka razy w tygodniu. 

Aktywność fizyczną deklaruje 46 % ankietowanych, przy czym dominujące formy to praca w ogródku i spacery – kilka razy w miesiącu.

Działalność społeczną (kilka razy w roku) deklaruje ok. 5 % seniorów.

Ten mało aktywny tryb życia zderza się z oczekiwaniami seniorów, którzy deklarują chęć do działania na wielu polach.

Największy odsetek 66 % deklaruje chęć nauczenia się lub pogłębienia swojej wiedzy/umiejętności.

Spośród przykładowych najwięcej 58% było chętnych do nauczenia się (uprawiania, pogłębiania umiejętności) : pływanie, gry (szachy, karciane), gra na instrumencie, taniec.

Drugą grupą pożądanych zajęć było nauczenie się umiejętności praktycznych, jak: szczepienie drzew, szydełkowanie, malowanie, układanie kwiatów, kowalstwo – deklarowanych przez 30-50% seniorów (najwięcej szczepienie drzew i sztuki plastyczne).

Nauczenie się/pogłębienie umiejętności obsługi komputera i internetu deklarowało ok. 50 % ankietowanych.

Seniorzy chcą też przekazać innym swoją wiedzę, opowiedzieć o swoich pasjach i doświadczeniach, nauczyć tego co sami umieją. Deklaruje to 61% ankietowanych.

Gotowi są by we współpracy z innymi seniorami zorganizować imprezę dla publiczności: konkurs na wystrój domu, na okazy ogrodnicze, pokaz zabaw z dzieciństwa, giełdę staroci – co najmniej jedną z tych imprez wskazuje 66 % ankietowanych.

Seniorzy byli zapytani także o gotowość udzielenia komuś pomocy w potrzebach codziennego życia i potrzebę otrzymania pomocy dla siebie.

Okazało się, że seniorzy w większym stopniu gotowi są świadczyć pomoc w potrzebie 71% (w miarę możliwości i wybrane czynności), takie jak: opiekę nad dzieckiem, czy gotowanie (kobiety) a mężczyźni drobne naprawy czy podwiezienie.

Potrzebę skorzystania z opieki (w przyszłości) przewiduje 66% seniorów.

Niemal wszyscy seniorzy (niemal 88%) chcieliby pojechać do innej wsi/miasta by zobaczyć jak żyją aktywni seniorzy, skorzystać z ich doświadczeń i nawiązać kontakty.

Na bazie tej wiedzy zaplanowaliśmy szereg ciekawych działań i złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych do FIO i ASOS – niestety bez powodzenia.

W czasie pandemii wszyscy wstrzymujemy się od działania, ale mamy nadzieję, że po pandemii, gdy po modyfikacjach złożymy ponownie wnioski, to spotkają się z uznaniem i dostaniemy środki na realizację.