Grzymałków jest jedną z niewielu małych parafii gdzie są dwa murowane kościoły: zbudowany w latach 60-tych nowy kościół o architekturze – mówiąc delikatnie – nie przyciągającej wzroku, oraz stary kościół konsekrowany w 1859 roku, na który znaczną część funduszy dał dziedzic Wólki Kłuckiej, Grzymałkowa i Strawczyna hr. Eustachy Kołłątaj – bratanek Hugona. Od lat 70-tych kościół nieużywany, ale za to chętnie odwiedzany przez włamywaczy, z których niektórzy robią sobie w nim sesje fotograficzne.  Stare ołtarze, obrazy, ambona nadają temu wnętrzu niepowtarzalny urok. Fundacja zainteresowała się tym kościołem w 2018 roku, gdy krzyż na wieży przechylił się po burzy. Po sprawdzeniu, że kościoła nie ma w rejestrze zabytków, Fundacja wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpis do rejestru i otoczenie opieką. Odpowiedzi na pismo nie było. W lipcu 2020 r. skontaktowała się z Fundacją dawna parafianka alarmując, że decyzją proboszcza pocięto piłą ołtarze,  ambonę i wszystko co drewniane oraz złożono w jakiejś szopie! Ksiądz proboszcz nie chciał z nią na ten temat rozmawiać więc znalazła gdzieś w internecie naszą fundację i zwróciła się o pomoc. Wystąpiliśmy ponownie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, załączając bogatą dokumentację – i we wrześniu otrzymaliśmy odpowiedź: rozpoczęta została procedura wpisu. (Odp. WKZ str.1Odp. WKZ str.2). A więc zwycięstwo ! Zabytek uratowany! – Tak cieszyliśmy się do 3 stycznia 2021 roku, gdyż wówczas Ksiądz Proboszcz ogłosił że szuka ekipy, która dokona rozbiórki starego kościoła!

Fotografie przedstawiają stan kościoła z 2019 r

2019
2019