Informacja o zamiarze zburzenia kościoła zbulwersowała wszystkich: zarówno parafian jak i nas. Fundacja natychmiast przystąpiła do działania. Już 4 stycznia napisaliśmy do biskupa Bp Florczyk 4.01 i do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ŚWKZ 4.01. Następnie do Muzeum Narodowego Apel do Muzeum Narodowego i ponownie do biskupaDo Ks. Biskupa. W tym czasie pojawiły się w Internecie zdjęcia Fot nr 2 2021 polecenie proboszcza. Włamywacze nie zadbali o jakość zdjęć – ale widać wyraźnie, że ołtarzy nie ma, że wyrwane ze ściany futryny, że nie ma ambony – obraz nędzy i rozpaczy… Nasze działania spotkały się z poparciem Muzeum Narodowego odp. Muz. Nar. na Apel, i Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym poparcie E-RHIHSpl